Bezpłatne kursy zawodowe

Kursy kwalifikacji zawodowych współfinansowane z funduszy europejskich przeznaczone dla dorosłych mieszkańców Mazowsza są realizowany przez instytucję szkoleniową Zbigniew Dubicki Navigator Training Direction w Grodzisku Mazowieckim. Wystarczy mieć wykształcenie podstawowe, aby uzyskać kwalifikację w zawodach:

  • technik informatyk (montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych),
  • technik teleinformatyk (uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich).

Internet , Telekomunikacja

Obrazek użytkownika Kamill25

Fora: 

Witam pytanie zachodzi czy w późniejszym czasie możliwa była by rozbudowa linji telekomunikacyjnych , bądź założenie nowych innych linji ? (np.możliwych światłowodów) głównie na co dzień korzystam z komputer , internet , oraz dużo pobieram rzeczy z internetu i internet naprawde jest słaby jedynie do 6-7 mb/s a przy pobieraniu 600kb/s - 850 kb/s , zachodzi tu pytanie czy w przyszłym czasie mogła by być zrealizowana rozbudową , bądź założenie nowych linji telekomunikacyjnych. 

Przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej i Turkusowej

ZWiK ogłosiło przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej i Turkusowej. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2016 o godzinie 10:00. Kryterium wyboru oferty jest cena (95% wpływu) i okres gwarancji (5% wpływu - maksymalnie 48 miesięcy od dnia odbioru robót).

Źródło: bip-zwk.grodzisk.pl/Article/id,502.html

Wydanie pozwolenia na budowę ulic Króliczej i Drozda

Starosta Grodziski obwieszczeniem z dnia 7 stycznia 2016 roku zawiadamia o wydaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Króliczej i Drozda w miejscowościach Adamowizna, Szczęsne i Odrano-Wola wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci niskiego napięcia i telekomunikacyjnej.

Źródło: Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 7 stycznia 2016 roku

Bezpłatna pomoc prawna

Od przyszłego roku, zgodnie z Ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, samorządy powiatowe będą miały obowiązek prowadzenia w porozumieniu z gminami albo samodzielnie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, otwartych przeciętnie przez 5 dni w tygodniu co najmniej przez 4 godziny dziennie.

Strony