Plan zagospodarowania dla części Odrano-Woli

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 20 stycznia 2017 roku nr WPP.6721.9.2016 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano-Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki informujemy, że w związku z uchwałą nr 363/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano-Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej wyłożony został do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano-Wola jw. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Podziękowanie

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola składa podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, którzy przyczynili się do realizacji projektu Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola.

Spotkanie z przedstawicielem spółki Budokrusz

W dniu 25 października 2016 roku (wtorek) o godzinie 8:30, w Urzędzie Miasta w Grodzisku Mazowieckim, odbyło się spotkanie w sprawie uciążliwości zakładu produkcyjnego Budokrusz w Odrano-Woli, na którym obecne były cztery osoby reprezentujące mieszkańców Odrano-Woli, przedstawiciel spółki Budokrusz oraz Pan Burmistrz Piotr Galiński reprezentujący kierownictwo Urzędu Miasta.

Podziękowanie

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola realizując projekt "Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne" pragnie podziękować mieszkańcom i członkom stowarzyszenia za udział w akcji "Sprzątanie Świata" - sprzątanie naszej miejscowości Odrano-Woli w dniu 17 września br.

Sprzątamy naszą wieś

W sobotę 17 września 2016 roku w godzinach 11.00 – 13.00 przeprowadzona została akcja sprzątania terenów naszej wsi zorganizowana przez Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola, której celem było zainicjowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych. Uczestnicy akcji zebrali około 40 worków różnych odpadów zalegających wzdłuż dróg gminnych oraz na „dzikich” wysypiskach.

Spotkanie z Panem Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Odrano-Woli na spotkanie z Panem Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej im dr Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola, a jego tematem będzie przedstawienie planów rozwoju dla wsi Odrano-Wola na najbliższe lata. Omawiane będą także bieżące sprawy dotyczące naszej wsi.

Mikołaj dla dzieci 2016

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Odrano-Wola serdecznie zapraszają wszystkie dzieci w wieku do lat 12-tu zamieszkałe w Odrano-Woli na spotkanie z Mikołajem w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie, które odbędzie się dnia 10 grudnia 2016 roku (sobota) w godzinach 15:00-18:00.

Program spotkania przewiduje:

Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach drogowych

Kliknij, aby powiększyć Szanowni Mieszkańcy Odrano-Woli, Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola zaprasza Państwa w dniu 22 października 2016 roku (sobota) o godzinie 16:00 do Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie na trzecie spotkanie z cyklu Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne. Po pikniku ekologicznym „Sprzątanie Świata” oraz „Bezpieczna Droga Rowerem” będziemy się uczyć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach drogowych. Wykład i ćwiczenia przeprowadzi charytatywnie grupa PSW Ratownictwo.

Bezpieczna Droga Rowerem

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola zapraszają w dniu 1 października 2016 roku (sobota) mieszkańców naszej wsi do udziału w pikniku pod hasłem „Bezpieczna Droga Rowerem”, który jest organizowany w zakresie Projektu „Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne” współfinansowanego ze środków Stowarzyszenia Europa i My w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Trup w każdej szafie

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Choć mój poprzedni wpis „Nowe szaty cesarza” może sugerować, że skupiam się wyłącznie na jedynym słusznym temacie, to może to być wniosek fałszywy, mylący bądź usypiający czujność adwersarzy. Na sercu zalega mi wszak wspólne dobro społeczności wsi Odrano-Wola, zapewne tak samo mocno, jak i innym jej mieszkańcom.

Nowe szaty cesarza

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Zaniedbałem trochę treści doniesień innych twórców i umknęło mojej uwadze, że witryna, na której dokonuję tego i innych wpisów, które są mojego autorstwa, nie jest witryną internetową Naszego Pana Sołtysa. Czyżbym pomylił adres, pod którym prezentowałem i objaśniałem rolę Sołtysa i Rady Sołeckiej? Czy to właśnie było powodem braku reakcji i odpowiedzi tych, których motywowałem, i do których to skromnie oraz nieśmiało wyciągałem pomocną dłoń?

Czy to jest pomyłka?

Obrazek użytkownika Lida Sambora

Ostatnio, to jest pierwszego dnia lipca tego roku, ponownie odwiedziłam stronę sołecką Odrano-Woli. I również ponownie okazało się, że na tej  stronie niewiele się dzieje.

Odwiedzający nie znajdzie na niej również miejsca do umieszczenia swoich uwag. Postanowiłam więc pozostać wierna starej, wiejskiej stronie, istniejącej od 2011 roku.

Sto lat

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Szanowany Panie Sołtysie,

Ponieważ został Pan ponownie wybrany na funkcję organu wykonawczego sołectwa Odrano-Wola, a dla niewtajemniczonych, na Sołtysa, aby uprzedzić ewentualne apelacje innych osób, ja już teraz wnoszę o tradycyjne 100 dni pokoju, choć podejrzewam, że kto jak kto, ale Pan tego nie potrzebuje.

Wybory sołtysa czyli brudna polityka

Obrazek użytkownika Widzący więcej

Wczorajsze wybory nie mogą obejść się bez komentarza. Muszę przyznać,że wybrany wczoraj kandydat wykazał się zupełnym brakiem kultury. Mnie osobiście zraził do swojej osoby. Atmosfera tych wyborów przyjęła formę zawziętej walki gdzie wszystkie chwyty są dozwolone. Brakiem kultury wykazało się również kilku mieszkańców obrażając w swoim gronie kontr kandydatkę Pana Sołtysa. Wybory wyborami ale szacunek powinno się zachować.

Cursus Honorum

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Na zakończenie tryptyku pod krzepiącym tytułem „Tylko dla Orłów” pragnę dodać, że Nowy Statut definiuje także funkcję Organu Wykonawczego, należącą do funkcji złożonych. Jednak, choć obłożył ją największą liczbą parametrów, których to jest dwanaście, ponownie nie określa w sposób jasny i jednoznaczny warunków brzegowych oraz tolerancji zakresów. Dokument nie wskazuje również algorytmów oraz wzorów użytecznych w poprawnej implementacji funkcji.

Z kim warto budować relacje?

Obrazek użytkownika Młynarz

Niedawno natknąłem się na wpis zatytułowany „Komu warto poświęcać swój czas, czyli z kim warto budować relacje w biznesie?”, którego autorem jest Pan Nikolay Kirov, wykładowca i ekspert w dziedzinie Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w biznesie oraz Przywództwa. Temat poruszony we wpisie dotyczy nie tylko relacji biznesowych, ale również relacji na wielu innych płaszczyznach.