Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach drogowych

Kliknij, aby powiększyć Szanowni Mieszkańcy Odrano-Woli, Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola zaprasza Państwa w dniu 22 października 2016 roku (sobota) o godzinie 16:00 do Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie na trzecie spotkanie z cyklu Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne. Po pikniku ekologicznym „Sprzątanie Świata” oraz „Bezpieczna Droga Rowerem” będziemy się uczyć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach drogowych. Wykład i ćwiczenia przeprowadzi charytatywnie grupa PSW Ratownictwo.

Piknik „Bezpieczna Droga Rowerem”

W dniu 1 października 2016 roku, na terenie Szkoły Podstawowej im. doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie,  odbył się piknik pod hasłem „Bezpieczna Droga Rowerem” zorganizowany dla mieszkańców naszej wsi przez Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola. Celem pikniku była promocja zasad bezpiecznego poruszania się rowerem na drogach publicznych oraz przedstawienie i wyjaśnienie niektórych przepisów kodeksu drogowego obowiązujących rowerzystów.

Bezpieczna Droga Rowerem

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola zapraszają w dniu 1 października 2016 roku (sobota) mieszkańców naszej wsi do udziału w pikniku pod hasłem „Bezpieczna Droga Rowerem”, który jest organizowany w zakresie Projektu „Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne” współfinansowanego ze środków Stowarzyszenia Europa i My w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Podziękowanie

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola realizując projekt "Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne" pragnie podziękować mieszkańcom i członkom stowarzyszenia za udział w akcji "Sprzątanie Świata" - sprzątanie naszej miejscowości Odrano-Woli w dniu 17 września br. Szczególne wyrazy wdzięczności przesyłamy do sponsorów i darczyńców: Stowarzyszeniu "Europa i My" za dofinansowanie projektu w ramach programu "Działaj Lokalnie", Panu Adamowi Samorajowi za nieodpłatne udostępnienie swojej posesji oraz sołtysowi wsi Odrano-Wola, Panu Markowi Studzińskiemu za użyczenie sołeckiego namiotu oraz stołów.

Sprzątamy naszą wieś

W sobotę 17 września 2016 roku w godzinach 11.00 – 13.00 przeprowadzona została akcja sprzątania terenów naszej wsi zorganizowana przez Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola, której celem było zainicjowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych. Uczestnicy akcji zebrali około 40 worków różnych odpadów zalegających wzdłuż dróg gminnych oraz na „dzikich” wysypiskach.

Bezpłatne kursy zawodowe

Kursy kwalifikacji zawodowych współfinansowane z funduszy europejskich przeznaczone dla dorosłych mieszkańców Mazowsza są realizowany przez instytucję szkoleniową Zbigniew Dubicki Navigator Training Direction w Grodzisku Mazowieckim. Wystarczy mieć wykształcenie podstawowe, aby uzyskać kwalifikację w zawodach:

  • technik informatyk (montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych),
  • technik teleinformatyk (uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich).

Strony