Świetlica wiejska w Kozerkach

Jeszcze w tym roku ma powstać świetlica wiejska w Kozerkach. W ramach inwestycji zostanie przekazany mieszkańcom do użytku budynek o powierzchni ponad 200 m2 z dużą salą zebrań, salą komputerową, kuchnią, łazienką i kotłownią. Powstać ma również oświetlony parking i chodniki.

Przetarg na wykonawstwo już został rozstrzygnięty, a budowa ma się rozpocząć i zakończyć w tym roku. Szacunkowy koszt inwestycji to około 1 mln. złotych, i są plany pozyskania funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi”.

Pomoc w wypełnieniu PIT

Jeśli ktoś ma problemy z wypełnieniem PIT za 2013 rok, profesjonalne księgowe pomogą wypełnić go za darmo pod warunkiem przekazania 1% podatku Stowarzyszeniu Europa i My wspierającego lokalne działania.

W każdą środę i czwartek w godzinach 17 – 19 w Centrum Kultury na II piętrze (wejście A), do dnia 30 kwietnia 2014 dyżurować będą księgowe, które pomogą na miejscu wypełnić zgłoszenie PIT.

Rozbudowa szkoły w Adamowiźnie

Rosnąca w gminie liczba uczniów stwarza konieczność modernizacji i rozbudowy placówek oświatowych. W Szkole Podstawowej im dr Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie uczęszcza już niemal 400 uczniów. Na potrzeby zajęć dla dzieci z zerówek wynajmowane są pomieszczenia parafii pod wezwaniem Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty.

Remont ulic Radońskiej, Lazurowej, Orlej i Widokowej

Rozstrzygnięty został już przetarg w którym wyłoniono wykonawcę. Inwestycja będzie kosztowała ponad 5,7 mln. zł. Prace remontowe mają zostać zakończone w listopadzie 2014 roku.

W ramach prac wymieniona ma zostać asfaltowa nawierzchnia ulic, wyremontowane mają zostać także chodniki dla pieszych i podjazdy. Przebudowany ma zostać parking przy cmentarzu komunalnym we wsi Szczęsne. Remont przewiduje również budowę kanalizacji deszczowej i przepustów oraz wzmocnienie istniejących rowów melioracyjnych.

Strony