Czy to jest plagiat?

Obrazek użytkownika Lida Sambora

Ostatnio odwiedziłam stronę sołecką Odrano-Woli. Niestety okazało się, że strona jest w budowie.

Jednak nie całkiem. Objawia się na niej bowiem Pan Sołtys, jak malowany, a może lepiej - jako żywy we własnej wirtualnej osobie. Dodatkowo pojawia się znajomy tekst, który na stronie, na której dokonuję niniejszy wpis, widnieje już od kilku lat, niemalże od początku jej istnienia (2011). Tekst zredagowano na podstawie wypowiedzi Pana Tadeusza Jałowieckiego, wprowadzającego nas w historię naszej wsi.

Sonet propagandowy

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Jestem zgrabny i ponętny, gęba moja całkiem szczera,
Więc nie myślcie, zaufajcie, i wybierzcie sobie Szmera.
To decyzja znakomita, nie przerasta mnie wyzwanie,
Bieżcie tłumnie więc do urny, zobaczycie, co się stanie.

Znam dziś wszystkie już pytania, zadawajcie je, sąsiedzi,
W zaufaniu dodam także, że znam wszystkie odpowiedzi.
Opozycja mi niestraszna, a poparcie mam z gwarancją,
Gdyż wchodziłem z wazeliną, no i z odpowiednią gracją.

Kandydat Anna Wilińska

Obrazek użytkownika Anna Wilińska

ANNA WILIŃSKA
WASZ KANDYDAT NA SOŁTYSA

Szanowni Mieszkańcy Odrano-Woli

Chciałabym podziękować Państwu za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie wcześniej i poinformować, że po zebraniu opinii wielu mieszkańców podjęłam decyzję o kandydowaniu na funkcję Sołtysa wsi Odrano-Wola w kadencji 2015-2019. Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w Wyborach Sołeckich oraz o poparcie mojej kandydatury.

Senatus Consultum

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Nawiązując do wpisu pod tytułem Caput Quadratum kontynuuję, że według jasnej definicji Referat Dodatkowy, zwany Radą Sołecką, a służący wspomaganiu Sołtysa, otrzymał w Nowym Statucie również ciąg wskazówek pozwalających jemu i nam na lepsze zrozumienie oczekiwanego przebiegu funkcji. W domyśle przebieg ten w średnim okresie ma być zbieżny z przebiegiem funkcji Organu Wykonawczego.

Dzień Dziecka w Odrano-Woli 2015

Jak dowiedzieliśmy się od Pani Anny Wilińskiej, w dniu 30 maja 2015 roku (sobota) odbędzie się na placu należącym do Fundacji Godne Życie (skrzyżowanie ulic Osowieckiej i Amarantowej) zabawa dla dzieci i dorosłych zorganizowana z okazji Dnia Dziecka. Część dla dzieci zaplanowana została w godzinach od 14.00 do 18.00, a część dla dorosłych ma rozpocząć się o godzinie 19.00.

Źródło: Informacja przekazana przez Panią Annę Wilińską

Concilium Plebis

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Jak zapewne nudziłem już we wcześniejszych wpisach, sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy mającą zaspokoić potrzebę Mieszkańców poprzez reprezentowanie, inicjowanie, organizowanie, realizowanie, wspieranie i zarządzanie oraz dysponowanie, a wszystko to jest możliwe dzięki umocowaniu Organu Uchwałodawczego wsi, czyli Zebrania Wiejskiego, lub inaczej Ciała. Warto tu zaznaczyć, że przebieg funkcji Zebrania Wiejskiego w długim okresie powinien pozostawać zbieżny z przebiegiem funkcji Gminy.

Odpowiedź do odniesienia się PussYCaR

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Fora: 

Onego czasu postanowiłem dać trochę odpocząć wszystkim i czekałem więcej niż 100 dni na wyniki rządzenia się samorządu wiejskiego, zgodnie zresztą z sugestią z wpisu „Trochę dobrej woli...” z sierpnia roku pamiętnego, a opublikowanego na forum. Uznałem chyba skromnie, że nie mam monopolu na nic.

Odniesienie do wpisu Pana Szmera

Obrazek użytkownika PussYCaR

Fora: 

Szanowny Panie Szmer. 

Nawiązując do Pańskiej sugestii odnośnie Listu otwartego do Sołtysa odnosi się wrazenie , że kpi Pan ze wszystkich mieszkańców oraz z osób kandydującuch do Rady Sołeckiej oraz na Sołtysa. Porównujac Pana ostatnie wpisy:

" Siedem grzechów głównych Szmera"

"Młot na Czarownice "

" Listu otwartego do Sołtysa cd. "

nasuwa się pytanie :  Gdzie Pan był przez ostatnie lata?

Listu otwartego do Sołtysa ciąg dalszy

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Przeczytałem na tej stronie informację, że mieszkańcy postanowili zwrócić się do naszego Pana Sołtysa z pytaniami dotyczącymi jego zobowiązań wyborczych, jak również namacalnych efektów oraz skuteczności działania wybranego przez nich organu wykonawczego naszej wsi. Jednak w obecnej chwili taki lub nawet i inny zestaw pytań wydaje się być mocno spóźniony, ponieważ zainteresowani mieszkańcy pozostawili niestety tak wiele istotnych dla nich kwestii przez tak długi czas własnemu biegowi.

Strony