Bezpieczna Droga Rowerem

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola zapraszają w dniu 1 października 2016 roku (sobota) mieszkańców naszej wsi do udziału w pikniku pod hasłem „Bezpieczna Droga Rowerem”, który jest organizowany w zakresie Projektu „Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne” współfinansowanego ze środków Stowarzyszenia Europa i My w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Podziękowanie

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola realizując projekt "Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne" pragnie podziękować mieszkańcom i członkom stowarzyszenia za udział w akcji "Sprzątanie Świata" - sprzątanie naszej miejscowości Odrano-Woli w dniu 17 września br. Szczególne wyrazy wdzięczności przesyłamy do sponsorów i darczyńców: Stowarzyszeniu "Europa i My" za dofinansowanie projektu w ramach programu "Działaj Lokalnie", Panu Adamowi Samorajowi za nieodpłatne udostępnienie swojej posesji oraz sołtysowi wsi Odrano-Wola, Panu Markowi Studzińskiemu za użyczenie sołeckiego namiotu oraz stołów.

Sprzątamy naszą wieś

W sobotę 17 września 2016 roku w godzinach 11.00 – 13.00 przeprowadzona została akcja sprzątania terenów naszej wsi zorganizowana przez Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola, której celem było zainicjowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych. Uczestnicy akcji zebrali około 40 worków różnych odpadów zalegających wzdłuż dróg gminnych oraz na „dzikich” wysypiskach.

Bezpłatne kursy zawodowe

Kursy kwalifikacji zawodowych współfinansowane z funduszy europejskich przeznaczone dla dorosłych mieszkańców Mazowsza są realizowany przez instytucję szkoleniową Zbigniew Dubicki Navigator Training Direction w Grodzisku Mazowieckim. Wystarczy mieć wykształcenie podstawowe, aby uzyskać kwalifikację w zawodach:

  • technik informatyk (montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych),
  • technik teleinformatyk (uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich).

Internet , Telekomunikacja

Obrazek użytkownika Kamill25

Fora: 

Witam pytanie zachodzi czy w późniejszym czasie możliwa była by rozbudowa linji telekomunikacyjnych , bądź założenie nowych innych linji ? (np.możliwych światłowodów) głównie na co dzień korzystam z komputer , internet , oraz dużo pobieram rzeczy z internetu i internet naprawde jest słaby jedynie do 6-7 mb/s a przy pobieraniu 600kb/s - 850 kb/s , zachodzi tu pytanie czy w przyszłym czasie mogła by być zrealizowana rozbudową , bądź założenie nowych linji telekomunikacyjnych. 

Przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej i Turkusowej

ZWiK ogłosiło przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej i Turkusowej. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2016 o godzinie 10:00. Kryterium wyboru oferty jest cena (95% wpływu) i okres gwarancji (5% wpływu - maksymalnie 48 miesięcy od dnia odbioru robót).

Źródło: bip-zwk.grodzisk.pl/Article/id,502.html

Strony