Agencja zatrudnienia

Firma Zbigniew Dubicki Navigator Training Direction, która rozpoczęła działalność jako agencja zatrudnienia, zaprasza:

  • osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo,
  • osoby poszukujące pracy w kraju i za granicą,
  • osoby pracujące lecz pragnące zmienić pracodawcę,
  • osoby poszukujące pracy stałej lub tymczasowej.

Podział Funduszu Sołeckiego wrzesień 2015

W dniu 18 września 2015, zgodnie z zawiadomieniem, odbyło się Zebranie Wiejskie w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na lata 2015-2016 oraz zmiany przeznaczenia części środków za okres ubiegły.

Frekwencja w pierwszy terminie ogłoszonym na godzinę 18:00 wyniosła zaledwie około 1% (9 osób) i z tego powodu Zebranie Wiejskie nie posiadało umocowania do podjęcia stosownych uchwał. Uchwały Zebrania Wiejskiego o zmianie przeznaczenia części niewykorzystanych środków z Funduszu Sołeckiego z okresu ubiegłego oraz o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na kolejny okres podjęte zostały w drugim terminie ogłoszonym na godzinę 18:45, a w którym frekwencja wyniosła ostatecznie około 3% (24 osoby).

Trup w każdej szafie

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Choć mój poprzedni wpis „Nowe szaty cesarza” może sugerować, że skupiam się wyłącznie na jedynym słusznym temacie, to może to być wniosek fałszywy, mylący bądź usypiający czujność adwersarzy. Na sercu zalega mi wszak wspólne dobro społeczności wsi Odrano-Wola, zapewne tak samo mocno, jak i innym jej mieszkańcom. Dlatego dokładnie tak aktywnie, jak i ci inni, włączam się w kształtowanie realu w sposób wirtualny, czyli narzędziem nowoczesnym i obecnie ogólnie pożądanym.

Nowe szaty cesarza

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Zaniedbałem trochę treści doniesień innych twórców i umknęło mojej uwadze, że witryna, na której dokonuję tego i innych wpisów, które są mojego autorstwa, nie jest witryną internetową Naszego Pana Sołtysa. Czyżbym pomylił adres, pod którym prezentowałem i objaśniałem rolę Sołtysa i Rady Sołeckiej? Czy to właśnie było powodem braku reakcji i odpowiedzi tych, których motywowałem, i do których to skromnie oraz nieśmiało wyciągałem pomocną dłoń?

Czy to jest pomyłka?

Obrazek użytkownika Lida Sambora

Ostatnio, to jest pierwszego dnia lipca tego roku, ponownie odwiedziłam stronę sołecką Odrano-Woli. I również ponownie okazało się, że na tej  stronie niewiele się dzieje.

Odwiedzający nie znajdzie na niej również miejsca do umieszczenia swoich uwag. Postanowiłam więc pozostać wierna starej, wiejskiej stronie, istniejącej od 2011 roku.

Odpowiedź do sprostowania zamieszczonego na stronie sołeckiej

Dziękuję Panu Markowi Studzińskiemu za umieszczenie sprostowania w sprawie wykorzystania przez niego treści mojego autorstwa. Kolejność wysłuchania Pana Tadeusza Jałowieckiego nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, ponieważ przedmiotowy utwór ustalony został (zredagowany i rozpowszechniony) przeze mnie w tej formie po raz pierwszy, jeszcze w roku 2011.

Strony