Czy to jest pomyłka?

Obrazek użytkownika Lida Sambora

Ostatnio, to jest pierwszego dnia lipca tego roku, ponownie odwiedziłam stronę sołecką Odrano-Woli. I również ponownie okazało się, że na tej  stronie niewiele się dzieje.

Odwiedzający nie znajdzie na niej również miejsca do umieszczenia swoich uwag. Postanowiłam więc pozostać wierna starej, wiejskiej stronie, istniejącej od 2011 roku.

Odpowiedź do sprostowania zamieszczonego na stronie sołeckiej

Dziękuję Panu Markowi Studzińskiemu za umieszczenie sprostowania w sprawie wykorzystania przez niego treści mojego autorstwa. Kolejność wysłuchania Pana Tadeusza Jałowieckiego nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, ponieważ przedmiotowy utwór ustalony został (zredagowany i rozpowszechniony) przeze mnie w tej formie po raz pierwszy, jeszcze w roku 2011.

Sto lat

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Szanowany Panie Sołtysie,

Ponieważ został Pan ponownie wybrany na funkcję organu wykonawczego sołectwa Odrano-Wola, a dla niewtajemniczonych, na Sołtysa, aby uprzedzić ewentualne apelacje innych osób, ja już teraz wnoszę o tradycyjne 100 dni pokoju, choć podejrzewam, że kto jak kto, ale Pan tego nie potrzebuje.

Wybory sołtysa czyli brudna polityka

Obrazek użytkownika Widzący więcej

Wczorajsze wybory nie mogą obejść się bez komentarza. Muszę przyznać,że wybrany wczoraj kandydat wykazał się zupełnym brakiem kultury. Mnie osobiście zraził do swojej osoby. Atmosfera tych wyborów przyjęła formę zawziętej walki gdzie wszystkie chwyty są dozwolone. Brakiem kultury wykazało się również kilku mieszkańców obrażając w swoim gronie kontr kandydatkę Pana Sołtysa. Wybory wyborami ale szacunek powinno się zachować. Zapomnieli bowiem Państwo, że wiele Pani Ani zawdzięczamy a słowa krytyki powinny być konstruktywne.

Wyniki Wyborów Sołeckich 2015

Liczba wszystkich osób uprawnionych do głosowania w sołectwie Odrano-Wola na dzień 1 czerwca 2015 roku wynosiła 814 osób. W Wyborach Sołeckich rozdano 241 kart do głosowania. Frekwencja wyniosła około 29,48%. Liczba kart wyjętych z urny wyniosła 240, liczba kart ważnych wyniosła 238, liczba kart nieważnych wyniosła 2.

Cursus Honorum

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Na zakończenie tryptyku pod krzepiącym tytułem „Tylko dla Orłów” pragnę dodać, że Nowy Statut definiuje także funkcję Organu Wykonawczego, należącą do funkcji złożonych. Jednak, choć obłożył ją największą liczbą parametrów, których to jest dwanaście, ponownie nie określa w sposób jasny i jednoznaczny warunków brzegowych oraz tolerancji zakresów. Dokument nie wskazuje również algorytmów oraz wzorów użytecznych w poprawnej implementacji funkcji.

Strony