Internet , Telekomunikacja

Obrazek użytkownika Kamill25

Fora: 

Witam pytanie zachodzi czy w późniejszym czasie możliwa była by rozbudowa linji telekomunikacyjnych , bądź założenie nowych innych linji ? (np.możliwych światłowodów) głównie na co dzień korzystam z komputer , internet , oraz dużo pobieram rzeczy z internetu i internet naprawde jest słaby jedynie do 6-7 mb/s a przy pobieraniu 600kb/s - 850 kb/s , zachodzi tu pytanie czy w przyszłym czasie mogła by być zrealizowana rozbudową , bądź założenie nowych linji telekomunikacyjnych. 

Przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej i Turkusowej

ZWiK ogłosiło przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej i Turkusowej. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2016 o godzinie 10:00. Kryterium wyboru oferty jest cena (95% wpływu) i okres gwarancji (5% wpływu - maksymalnie 48 miesięcy od dnia odbioru robót).

Źródło: bip-zwk.grodzisk.pl/Article/id,502.html

Wydanie pozwolenia na budowę ulic Króliczej i Drozda

Starosta Grodziski obwieszczeniem z dnia 7 stycznia 2016 roku zawiadamia o wydaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Króliczej i Drozda w miejscowościach Adamowizna, Szczęsne i Odrano-Wola wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci niskiego napięcia i telekomunikacyjnej.

Źródło: Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 7 stycznia 2016 roku

Bezpłatna pomoc prawna

Od przyszłego roku, zgodnie z Ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, samorządy powiatowe będą miały obowiązek prowadzenia w porozumieniu z gminami albo samodzielnie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, otwartych przeciętnie przez 5 dni w tygodniu co najmniej przez 4 godziny dziennie.

Budowa ulic Króliczej i Drozda

Starosta Grodziski obwieszczeniem z dnia 2 grudnia 2015 roku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Króliczej i Drozda w miejscowościach Adamowizna, Szczęsne i Odrano-Wola wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci niskiego napięcia i telekomunikacyjnej.

Źródło: Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku

Mikołaj dla dzieci w Odrano-Woli

Sołtys i Rada Sołecka wsi Odrano-Wola serdecznie zapraszają dzieci mieszkające w Odrano-Woli w wieku do lat 12 na spotkanie z Mikołajem, które planowane jest na dzień 12 grudnia 2015 roku (sobota) w godzinach 14.00-17.00 w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie.

Na spotkaniu będzie muzyka, słodycze, napoje, konkursy i dobra zabawa.

Strony