Drzewo Genealogiczne Najstarszych Rodów wsi Odrano-Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 100-lecia Szkoły Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie i rozpoczęciem realizacji projektu pod nazwą „Drzewo Genealogiczne Najstarszych Rodów wsi Odrano-Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki”, w dniu 24 stycznia 2019 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Szczęsnem, odbyło się spotkanie Seniorów, potomków najstarszych rodów wsi Odrano-Wola, z uczniami realizującymi projekt oraz autorami projektu, którymi są:

Wybory samorządowe 2018

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (link http://bip.grodzisk.pl/pobierz/36742.html), Odrano-Wola znalazła się w okręgu wyborczym nr 3, w obwodzie nr 23 wraz ze Szczęsnem, a wybory w dniu 21 października 2018 roku przeprowadzone zostaną w Świetlicy Sołectwa we wsi Szczęsne, ul. Orla 51, a lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (link https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody/140504).

Świetlica w Szczęsnem oddana do użytkowania

W dniu 11 sierpnia 2018 roku oddana została do użytkowania Świetlica Wiejska w Szczęsnem. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu oraz mieszkańcy. Jak informowaliśmy we wcześniejszy wpisie, zgodnie z informacją przekazaną nam przez Pana Stanisława Pietruczuka, radnego z naszego okręgu, obiekt ten ma zostać udostępniony również mieszkańcom Odrano-Woli.

Świetlica wiejska

W tym roku ma zostać oddana do użytkowania świetlica oraz plac zabaw w miejscowości Szczęsne. Zgodnie z informacją przekazaną nam przez Pana Stanisława Pietruczuka, radnego z naszego okręgu, obiekt ten ma zostać udostępniony również mieszkańcom Odrano-Woli.

Fotowoltaika

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola zaprasza w dniu 20 października 2017 roku (piątek) o godzinie 18:00 do szkoły w Adamowiźnie wszystkich Mieszkańców naszej miejscowości na spotkanie ze specjalistami z dziedziny fotowoltaiki, którzy udzielą wyjaśnień i przekażą informacje na temat wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego oraz odpowiedzą między innymi na następujące pytania:

Pomagamy Wodzie Płynąć

Drodzy Mieszkańcy Odrano-Woli,

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola zaprasza wszystkich, którym droga jest nasza miejscowość, do wzięcia udziału w akcji „Pomagamy Wodzie Płynąć”, podczas której będziemy, wraz z Gminą Grodzisk Mazowiecki, oczyszczać z zarośli rowy. W tym roku będzie to rów znajdujący się w pobliżu granicy z Adamowizną.

Festyn „Nasze wsie naszą dumą”

W dniu 10 czerwca 2017 roku (sobota), na terenie firmy 3M w Janinowie przy ul. Norweskiej 8, odbędzie się festyn dla mieszkańców wsi Janinów, Kałęczyn, Mościska i Odrano-Wola. Festyn został zorganizowany przez Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki, a mieszkańcy podczas festynu będą mieli możliwość spotkania się i przeprowadzenia rozmów z pracownikami gminy.

Zaproszenie na spotkanie z Panem Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Odrano-Woli na spotkanie z Panem Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej im dr Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola, a jego tematem będzie przedstawienie planów rozwoju dla wsi Odrano-Wola na najbliższe lata. Omawiane będą także bieżące sprawy dotyczące naszej wsi.

Trup w każdej szafie

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Choć mój poprzedni wpis „Nowe szaty cesarza” może sugerować, że skupiam się wyłącznie na jedynym słusznym temacie, to może to być wniosek fałszywy, mylący bądź usypiający czujność adwersarzy. Na sercu zalega mi wszak wspólne dobro społeczności wsi Odrano-Wola, zapewne tak samo mocno, jak i innym jej mieszkańcom. Dlatego dokładnie tak aktywnie, jak i ci inni, włączam się w kształtowanie realu w sposób wirtualny, czyli narzędziem nowoczesnym i obecnie ogólnie pożądanym.

Nowe szaty cesarza

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Zaniedbałem trochę treści doniesień innych twórców i umknęło mojej uwadze, że witryna, na której dokonuję tego i innych wpisów, które są mojego autorstwa, nie jest witryną internetową Naszego Pana Sołtysa. Czyżbym pomylił adres, pod którym prezentowałem i objaśniałem rolę Sołtysa i Rady Sołeckiej? Czy to właśnie było powodem braku reakcji i odpowiedzi tych, których motywowałem, i do których to skromnie oraz nieśmiało wyciągałem pomocną dłoń?

Czy to jest pomyłka?

Obrazek użytkownika Lida Sambora

Ostatnio, to jest pierwszego dnia lipca tego roku, ponownie odwiedziłam stronę sołecką Odrano-Woli. I również ponownie okazało się, że na tej  stronie niewiele się dzieje.

Odwiedzający nie znajdzie na niej również miejsca do umieszczenia swoich uwag. Postanowiłam więc pozostać wierna starej, wiejskiej stronie, istniejącej od 2011 roku.

Wnioski o podział funduszu sołeckiego 2015-2016

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Szanowny Panie Sołtysie, Drodzy Sąsiedzi,

Propozycja 100 dni spokoju była oczywiście wybiegiem. Nie mamy tyle czasu na bezpłodne podchody, albowiem nieubłaganie i milowymi krokami zbliża się termin podjęcia przez Zebranie Wiejskie kolejnych decyzji o podziale Funduszu Sołeckiego naszej wsi na lata 2015-2016.

Zresztą, tak naprawdę, po Wyborach Sołeckich niewiele się zmieniło, może za wyjątkiem nieistotnej korekty w składzie Rady Sołeckiej. Dlatego przypuszczam, że styl administrowania sprawami naszej wsi nie ulegnie ewolucji.

Sto lat

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Szanowany Panie Sołtysie,

Ponieważ został Pan ponownie wybrany na funkcję organu wykonawczego sołectwa Odrano-Wola, a dla niewtajemniczonych, na Sołtysa, aby uprzedzić ewentualne apelacje innych osób, ja już teraz wnoszę o tradycyjne 100 dni pokoju, choć podejrzewam, że kto jak kto, ale Pan tego nie potrzebuje.

Plany ma Pan znakomite. Z mojej strony życzę wszystkim mieszkańcom Odrano-Woli spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności na płaszczyźnie osobistej, jak i społecznej, albowiem słuszną linię ma nasza partia.

Wybory sołtysa czyli brudna polityka

Obrazek użytkownika Widzący więcej

Wczorajsze wybory nie mogą obejść się bez komentarza. Muszę przyznać,że wybrany wczoraj kandydat wykazał się zupełnym brakiem kultury. Mnie osobiście zraził do swojej osoby. Atmosfera tych wyborów przyjęła formę zawziętej walki gdzie wszystkie chwyty są dozwolone. Brakiem kultury wykazało się również kilku mieszkańców obrażając w swoim gronie kontr kandydatkę Pana Sołtysa. Wybory wyborami ale szacunek powinno się zachować. Zapomnieli bowiem Państwo, że wiele Pani Ani zawdzięczamy a słowa krytyki powinny być konstruktywne.

Cursus Honorum

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Na zakończenie tryptyku pod krzepiącym tytułem „Tylko dla Orłów” pragnę dodać, że Nowy Statut definiuje także funkcję Organu Wykonawczego, należącą do funkcji złożonych. Jednak, choć obłożył ją największą liczbą parametrów, których to jest dwanaście, ponownie nie określa w sposób jasny i jednoznaczny warunków brzegowych oraz tolerancji zakresów. Dokument nie wskazuje również algorytmów oraz wzorów użytecznych w poprawnej implementacji funkcji.

Z kim warto budować relacje?

Obrazek użytkownika Młynarz

Niedawno natknąłem się na wpis zatytułowany „Komu warto poświęcać swój czas, czyli z kim warto budować relacje w biznesie?”, którego autorem jest Pan Nikolay Kirov, wykładowca i ekspert w dziedzinie Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w biznesie oraz Przywództwa. Temat poruszony we wpisie dotyczy nie tylko relacji biznesowych, ale również relacji na wielu innych płaszczyznach.

Czy to jest plagiat?

Obrazek użytkownika Lida Sambora

Ostatnio odwiedziłam stronę sołecką Odrano-Woli. Niestety okazało się, że strona jest w budowie.

Jednak nie całkiem. Objawia się na niej bowiem Pan Sołtys, jak malowany, a może lepiej - jako żywy we własnej wirtualnej osobie. Dodatkowo pojawia się znajomy tekst, który na stronie, na której dokonuję niniejszy wpis, widnieje już od kilku lat, niemalże od początku jej istnienia (2011). Tekst zredagowano na podstawie wypowiedzi Pana Tadeusza Jałowieckiego, wprowadzającego nas w historię naszej wsi.