Sto lat

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Szanowany Panie Sołtysie,

Ponieważ został Pan ponownie wybrany na funkcję organu wykonawczego sołectwa Odrano-Wola, a dla niewtajemniczonych, na Sołtysa, aby uprzedzić ewentualne apelacje innych osób, ja już teraz wnoszę o tradycyjne 100 dni pokoju, choć podejrzewam, że kto jak kto, ale Pan tego nie potrzebuje.

Plany ma Pan znakomite. Z mojej strony życzę wszystkim mieszkańcom Odrano-Woli spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności na płaszczyźnie osobistej, jak i społecznej, albowiem słuszną linię ma nasza partia.

Tym razem frekwencja na Zebraniu Wiejskim podczas ostatnich Wyborów Sołeckich dopisała, a ja mam nadzieję, że Pańskie znaczące starania w obszarach integracji i aktywizacji mieszkańców, jak również dalszego, tak przecież udanego budowania wspólnoty, znajdą potwierdzenie w równie wysokiej frekwencji na kolejnych Zebraniach Sołeckich oraz w kolejnych Pańskich czynach i dokonaniach.

Michał Szmer

Tagi: