Z kim warto budować relacje?

Obrazek użytkownika Młynarz

Niedawno natknąłem się na wpis zatytułowany „ Komu warto poświęcać swój czas, czyli z kim warto budować relacje w biznesie? ”, którego autorem jest Pan Nikolay Kirov, wykładowca i ekspert w dziedzinie Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w biznesie oraz Przywództwa. Temat poruszony we wpisie dotyczy nie tylko relacji biznesowych, ale również relacji na wielu innych płaszczyznach.

Takie same wnioski jak autor można wyciągnąć z obserwacji relacji, które wytworzyły się w społeczności naszej wsi, gdzie biznesem jest wspólne zarządzanie sołectwem dla dobra ogólnego, które w takim ujęciu jest wartością dodaną i wypracowanym zyskiem dla mieszkańców.

Komu nie warto poświęcać swojego czasu

  • Nie warto go poświęcać, jeśli czujesz, że oferujesz więcej, gdy Twój partner wykorzystuje to nie dając wiele w zamian, przy czym nie ma znaczenia, jakie partner ten ma intencje i jakie są tego powody, choć być może tylko nie ma on ochoty pracować dla obopólnego dobra i wspólnych korzyści, a łatwiej jest mu powiedzieć, że czegoś nie da się zrobić i przerzucić na Ciebie myślenie, działania i odpowiedzialność.
  • Nie warto poświęcać go komuś, kto nie jest w stanie oraz nie potrafi skorzystać z Twojej wiedzy i chęci do pracy, a będąc z tego powodu w konflikcie z taką osobą tracisz jedynie energię i czas, które możesz poświęcić z korzyścią w innych relacjach.
  • Nie warto go poświęcać osobom, które po prosu kradną Twoją energię wyrażoną w każdej postaci – pomysłów, pracy czy efektów Twojego działania.

Komu warto poświęcić swój czas

  • Osobom, które chcą korzystać z wiedzy i pomocy, którą oferujesz.
  • Osobom, które wkładają wysiłek ze swojej strony oraz starają się rozwiązywać wspólne problemy.
  • Osobom, które swoimi działaniami tworzą wartość.
  • Osobom, których działania są korzystne dla społeczności.
  • Osobom, z którymi chcesz współpracować i w których towarzystwie czujesz się dobrze.

Największym dylematem jest to, że każdy z nas postrzega te sprawy z własnej perspektywy, dlatego jedynie my sami możemy ocenić i wyważyć te kwestie.

Na podstawie: Kirov N ., Komu warto poświęcać swój czas, czyli z kim warto budować relacje w biznesie? , http://kirov.pl/blog/, dostęp 2015-05-28

Tagi: