Termin wyborów sołeckich 2015

Termin wydarzenia: 

poniedziałek, 1 czerwiec, 2015 - 19:00 do 21:00

W ślad za Uchwałą nr 76/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich informujemy, że termin zebrania wiejskiego, podczas którego mieszkańcy naszej wsi będą wybierali sołtysa i radę sołecką na kolejną 4-letnią kadencję, został wyznaczony na dzień 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek) na godzinę 18:00. 19:00

 Link do uchwały z harmonogramem

Wybory zostaną przeprowadzone w nowym trybie i według nowych zasad ( link). Dla osób zainteresowanych kandydowaniem w wyborach załączmy linki do dokumentów:

Zgłoszenie kandydata na sołtysa lub do rady sołeckiej

Lista osób popierających kandydata

Źródło: Urząd Miejski

Tagi: