Drzewo Genealogiczne Najstarszych Rodów wsi Odrano-Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 100-lecia Szkoły Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie i rozpoczęciem realizacji projektu pod nazwą „Drzewo Genealogiczne Najstarszych Rodów wsi Odrano-Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki”, w dniu 24 stycznia 2019 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Szczęsnem, odbyło się spotkanie Seniorów, potomków najstarszych rodów wsi Odrano-Wola, z uczniami realizującymi projekt oraz autorami projektu, którymi są:

Wybory samorządowe 2018

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (link http://bip.grodzisk.pl/pobierz/36742.html), Odrano-Wola znalazła się w okręgu wyborczym nr 3, w obwodzie nr 23 wraz ze Szczęsnem, a wybory w dniu 21 października 2018 roku przeprowadzone zostaną w Świetlicy Sołectwa we wsi Szczęsne, ul. Orla 51, a lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (link https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody/140504).

Świetlica w Szczęsnem oddana do użytkowania

W dniu 11 sierpnia 2018 roku oddana została do użytkowania Świetlica Wiejska w Szczęsnem. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu oraz mieszkańcy. Jak informowaliśmy we wcześniejszy wpisie, zgodnie z informacją przekazaną nam przez Pana Stanisława Pietruczuka, radnego z naszego okręgu, obiekt ten ma zostać udostępniony również mieszkańcom Odrano-Woli.

Świetlica wiejska

W tym roku ma zostać oddana do użytkowania świetlica oraz plac zabaw w miejscowości Szczęsne. Zgodnie z informacją przekazaną nam przez Pana Stanisława Pietruczuka, radnego z naszego okręgu, obiekt ten ma zostać udostępniony również mieszkańcom Odrano-Woli.

Strony