Światłowód

Obrazek użytkownika Kamill25

Fora: 

Witam czy będzie możliwe założenie światłowodu w naszej wsi? W grodzisku na ulicy Montwiłła światłowód jest w budowie a czy u nas na ulicach Osowieckiej,Turkusowej,Karminowej i innych(w kolejności oddalenia się od ul. Montwiłła). Będzie możliwość założenia? Bądź zgłoszenia się do Budowy światłowodu do Orange S.a??

Zaproszenie na spotkanie z Panem Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Odrano-Woli na spotkanie z Panem Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej im dr Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola, a jego tematem będzie przedstawienie planów rozwoju dla wsi Odrano-Wola na najbliższe lata. Omawiane będą także bieżące sprawy dotyczące naszej wsi.

Plan zagospodarowania dla części Odrano-Woli

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 20 stycznia 2017 roku nr WPP.6721.9.2016 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano-Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki informujemy, że w związku z uchwałą nr 363/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano-Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej wyłożony został do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano-Wola jw. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Mikołaj dla dzieci 2016

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Odrano-Wola serdecznie zapraszają wszystkie dzieci w wieku do lat 12-tu zamieszkałe w Odrano-Woli na spotkanie z Mikołajem w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie, które odbędzie się dnia 10 grudnia 2016 roku (sobota) w godzinach 15:00-18:00.

Program spotkania przewiduje:

Podziękowanie

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola składa podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, którzy przyczynili się do realizacji projektu Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola.

Spotkanie z przedstawicielem spółki Budokrusz

W dniu 25 października 2016 roku (wtorek) o godzinie 8:30, w Urzędzie Miasta w Grodzisku Mazowieckim, odbyło się spotkanie w sprawie uciążliwości zakładu produkcyjnego Budokrusz w Odrano-Woli, na którym obecne były cztery osoby reprezentujące mieszkańców Odrano-Woli, przedstawiciel spółki Budokrusz oraz Pan Burmistrz Piotr Galiński reprezentujący kierownictwo Urzędu Miasta.

Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach drogowych

Kliknij, aby powiększyć Szanowni Mieszkańcy Odrano-Woli, Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola zaprasza Państwa w dniu 22 października 2016 roku (sobota) o godzinie 16:00 do Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie na trzecie spotkanie z cyklu Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne. Po pikniku ekologicznym „Sprzątanie Świata” oraz „Bezpieczna Droga Rowerem” będziemy się uczyć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach drogowych. Wykład i ćwiczenia przeprowadzi charytatywnie grupa PSW Ratownictwo.

Strony