Zaproszenie dla kandydatów

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich kandydatów, którzy zgłaszają swoją kandydaturę na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej w tegorocznych Wyborach Sołeckich 2015, do nieodpłatnego przedstawienia na łamach tej witryny swojej osoby i programu wyborczego. Wybory Sołtysa i do Rady Sołeckiej sołectwa Odrao-Wola przeprowadzone zostaną na Zebraniu Wiejskim w dniu 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godz.

List otwarty mieszkańców wsi Odrano-Wola do Sołtysa

W dniu 5 maja 2015 roku w imieniu mieszkańców wsi Odrano-Wola złożony został na ręce Sołtysa list otwarty, w którym mieszkańcy zadają mu szereg pytań i zwracają się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących prowadzonych przez niego działań na rzecz społeczności sołectwa w związku z pełnioną funkcją.

Na wniosek mieszkańców podajemy do wiadomości treść tego listu.

Zebranie wiejskie z dnia 24 kwietnia 2015 roku

W dniu 24 kwietnia 2015 roku o godzinie 18:00, a następnie w drugim terminie o godzinie 18:15 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym omówione zostały nowe zasady wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w trybie ustalonym nowym statutem wsi Odrano-Wola oraz podjęto uchwałę o uzupełnieniu zapisu poprzedniej uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego podjętej na zebraniu w 2014 roku.

Strony