Drzewo Genealogiczne Najstarszych Rodów wsi Odrano-Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 100-lecia Szkoły Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie i rozpoczęciem realizacji projektu pod nazwą „Drzewo Genealogiczne Najstarszych Rodów wsi Odrano-Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki”, w dniu 24 stycznia 2019 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Szczęsnem, odbyło się spotkanie Seniorów, potomków najstarszych rodów wsi Odrano-Wola, z uczniami realizującymi projekt oraz autorami projektu, którymi są:

  • Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie, reprezentowany przez dyrektora, Pana Piotra Ciesielczyka,
  • Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola reprezentowane przez Panią Annę Wilińską oraz mieszkańcy sołectwa Odrano-Wola, wspierający działania Stowarzyszenia, reprezentowani przez Pana Ludwika Mrozowskiego.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV-VII z Odrano-Woli, uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie, oraz nauczyciele i Przyjaciele Szkoły, jak też zaproszeni przez organizatorów przedstawiciele władz samorządowych reprezentowani przez Pana Jarosława Józefowicza, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych Rady Miasta, Panią Dorotę Pieniążek oraz Pana Sławomira Pietraszka.

Na spotkaniu, podczas wykładu przygotowanego i poprowadzonego przez Pana Macieja Markowskiego (kimonibyli.pl), reprezentującego Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne (wtg.org.pl), uczestnicy mogli zapoznać się z podstawami genealogii i stosowanymi metodami badawczymi.

Podczas spotkania Seniorzy uhonorowani zostali dyplomami z życzeniami oraz drobnymi podarunkami z okazji Dnia Babci, obchodzonego 21 stycznia, oraz z okazji Dnia Dziadka, obchodzonego 22 stycznia.

Celem realizacji projektu jest zebranie i udokumentowanie losów mieszkańców i ich rodzin oraz zmian, jakie na przestrzeni dziejów następowały w naszych wsiach, jak też przekazanie młodemu pokoleniu historii regionu, jakiej być może nie zna. Celami projektu są również integracja i aktywizacja mieszkańców oraz promocja regionu i gminy Grodzisk Mazowiecki.

Autorzy zwrócili się do Seniorów z prośbą o pomoc, ponieważbez Ich udziału odtworzenie i upamiętnienie z historii wsi możliwie wszystkiego tego, co z upływem czasu może zostać na zawsze utracone i zapomniane, oraz zebranie możliwie największej ilości informacji i liczby pamiątek związanych z dziejami wsi i historią życia jej mieszkańców, może być bardzo trudne.

Spotkanie, na wniosek i prośbę Zarządu Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola, otrzymało wsparcie finansowe i organizacyjne Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Tagi: