Plany inwestycyjne w Odrano-Woli 2018-2020

W dniu 15 maja 2018 roku, w Urzędzie Miasta w Grodzisku Mazowieckim, odbyło się spotkanie informacyjne Zarządu Stowarzyszenia Nasza Odrano Wola z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego, Panem Grzegorzem Benedykcińskim. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Radnego Rady Miasta, Pana Stanisława Pietruczuka.

Na spotkaniu byli obecni Zastępca Burmistrza, Pan Piotr Galiński, oraz Pan Marek Krajewski, Główny Specjalista zajmujący Samodzielne Stanowisko ds. Wsi i Obsługi Sołectw, oraz reprezentanci Zarządu Stowarzyszenia Nasza Odrano Wola i przedstawiciele mieszkańców wsi Odrano-Wola.

Pan Burmistrz Grzegorz Benedykciński przekazał informacje dotyczące planów inwestycyjnych w obrębie wsi Odrano-Wola.

 1. Rozpoczęto już postępowanie w sprawie kompleksowej przebudowy i położenia nawierzchni asfaltowej na ulicach Drozda i Króliczej na odcinku o łącznej długości ok 1 700 m. Według planów, wzdłuż tych ulic mają zostać także wybudowane ścieżka rowerowa oraz chodniki po obu stronach jezdni. Inwestycja ma kosztować ok 6 mln zł., a jesienią tego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji.
 2. W związku z planami przebudowy ulic Drozda i Króliczej oraz ulic przyległych, planowane jest dokończenie modernizacji w technice destruktu ulicy Błękitnej na odcinku od ulicy Grafitowej do ulicy Króliczej.
 3. Jeszcze w roku 2018 ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie nawierzchni ulic Akwarelowej i Żwirowej, na odcinku od ulicy Osowieckiej do ronda przy ulicy Radońskiej. W ulicy Akwarelowej ma zostać wybudowana kanalizacja, a cała inwestycja ma zostać zakończona w 2020 roku.
 4. Po wyjaśnieniu i rozwiązaniu problemów prawnych wynikających ze stosunków własnościowych, planowana jest modernizacja ulic Słodkiej i Barwnej.
 5. Planowane jest również położenie płyt betonowych na ulicy Wschodniej.
 6. Świetlica Wiejska we wsi Szczęsne, która ma zostać oddana do użytkowania w sierpniu tego roku, dostępna ma być również dla mieszkańców Odrano-Woli. Opiekunem świetlicy, zarządzającym obiektem i koordynującym wykorzystanie świetlicy, będzie wyznaczony pracownik Centrum Kultury, Pani Agnieszka Wąsik.
 7. Naprzeciwko świetlicy wiejskiej we wsi Szczęsne zakupiona została nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na inwestycje dla celów rekreacyjnych oraz zbierania wód dla Stawów Walczewskiego.

Ponadto, rozpatrzone przez władze samorządowe mają zostać wnioski mieszkańców zgłoszone w interpelacji złożonej przez radnego Stanisława Pietruczuka, dotyczące oświetlenia ulic i poprawy odprowadzania wód gruntowych w Odrano-Woli, dotyczące:

 • zamontowania trzech latarni przy ulicy Radosnej,
 • podłączenia i udrożnienia przepustu dla wód zamontowanego pod ulicą Błękitną na wysokości ulicy Radosnej oraz udrożnienia rowów odprowadzających wody przy ul Błękitnej na odcinku od ulicy Radosnej do Osowieckiej,
 • wykonania przepustu pod ul Błękitną na wysokości ulicy Grafitowej oraz udrożnienia rowów melioracyjnych przy ulicy Błękitnej na odcinku od Grafitowej do Króliczej,
 • rozważenia i sprawdzenia formalnych możliwość wykonania rowu odwadniającego na tyłach nieruchomości przy ul. Błękitnej 2, na odcinku od nowo budowanego osiedla domów jednorodzinnych na tyłach posesji przy ulicy Sympatycznej do ulicy Drozda.

W celu kontroli jakości powietrza na obszarze gminy, zakupiony został dron wraz z wyposażeniem umożliwiającym przeprowadzenie pomiarów zanieczyszczenia spalin odprowadzanych z domowych instalacji kominowych. Pan Burmistrz Grzegorz Benedykciński przypomniał, że w ramach programu ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowania inwestycji wymiany kotłów centralnego ogrzewania.

W związku z planami wykonania sieci kanalizacyjnej we wsi Odrano-Wola, przeprowadzona zostanie ankieta, której celem będzie zbadanie poziomu zainteresowania mieszkańców podłączeniem nieruchomości do kanalizacji. Według szacunków, inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej staje się uzasadniona, gdy na każdy kilometr sieci kanalizacyjnej przypadnie 120 mieszkańców.

Tagi: