Podziękowanie

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola składa podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, którzy przyczynili się do realizacji projektu Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola.

Dziękujemy grupie PWS Ratownictwo za pouczający pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, p. Sławomirowi Janowcowi z Policji Powiatowej w Grodzisku Mazowieckim za ciekawy wykład na temat bezpieczeństwa na drodze w ruchu rowerowym, księdzu proboszczowi Mariuszowi Brzostkowi za poinformowanie wiernych w kościele o naszej akcji, państwu Samoraj za użyczenie terenu na piknik, p. Ludwikowi Mrozowskiemu za piękne zdjęcia, dyrekcji Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie w osobie p. Piotra Ciesielczyka oraz jej pracownikom za logistyczną pomoc w organizacji pikniku oraz Stowarzyszeniu Europa i My za udzielenie grantu w ramach programu „Działaj Lokalnie” dofinansowującemu warsztaty.

Prezes i zarząd Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola
Odrano-Wola, 31 października 2016

Dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Europa i My w ramach Programu "Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Tagi: