Wybory samorządowe 2018

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (link http://bip.grodzisk.pl/pobierz/36742.html), Odrano-Wola znalazła się w okręgu wyborczym nr 3, w obwodzie nr 23 wraz ze Szczęsnem, a wybory w dniu 21 października 2018 roku przeprowadzone zostaną w Świetlicy Sołectwa we wsi Szczęsne, ul. Orla 51, a lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (link https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody/140504).

Zgodnie z uchwałą PKW z dnia 30 lipca 2018 roku, w myśl art. 103a § 4 w związku z art. 103c § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), PKW ustaliła wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego, działającego między innymi w imieniu organu uprawnionego do reprezentowania na zewnątrz stowarzyszenia bądź fundacji, których celem statutowym jest również troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego (link do wzoru zaświadczenia http://bip.grodzisk.pl/pobierz/36661.html).

Źródło: PKW, BIP Grodzisk Mazowiecki

Tagi: