Wydanie pozwolenia na budowę ulic Króliczej i Drozda

Starosta Grodziski obwieszczeniem z dnia 7 stycznia 2016 roku zawiadamia o wydaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Króliczej i Drozda w miejscowościach Adamowizna, Szczęsne i Odrano-Wola wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci niskiego napięcia i telekomunikacyjnej.

Źródło: Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 7 stycznia 2016 roku

Tagi: