Podziękowanie

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola składa podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, którzy przyczynili się do realizacji projektu Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola.

Spotkanie z przedstawicielem spółki Budokrusz

W dniu 25 października 2016 roku (wtorek) o godzinie 8:30, w Urzędzie Miasta w Grodzisku Mazowieckim, odbyło się spotkanie w sprawie uciążliwości zakładu produkcyjnego Budokrusz w Odrano-Woli, na którym obecne były cztery osoby reprezentujące mieszkańców Odrano-Woli, przedstawiciel spółki Budokrusz oraz Pan Burmistrz Piotr Galiński reprezentujący kierownictwo Urzędu Miasta.

Podziękowanie

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola realizując projekt "Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne" pragnie podziękować mieszkańcom i członkom stowarzyszenia za udział w akcji "Sprzątanie Świata" - sprzątanie naszej miejscowości Odrano-Woli w dniu 17 września br.

Sprzątamy naszą wieś

W sobotę 17 września 2016 roku w godzinach 11.00 – 13.00 przeprowadzona została akcja sprzątania terenów naszej wsi zorganizowana przez Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola, której celem było zainicjowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych. Uczestnicy akcji zebrali około 40 worków różnych odpadów zalegających wzdłuż dróg gminnych oraz na „dzikich” wysypiskach.

Przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej i Turkusowej

ZWiK ogłosiło przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej i Turkusowej. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2016 o godzinie 10:00. Kryterium wyboru oferty jest cena (95% wpływu) i okres gwarancji (5% wpływu - maksymalnie 48 miesięcy od dnia odbioru robót).

Źródło: bip-zwk.grodzisk.pl/Article/id,502.html

Strony