Zasady i Warunki Korzystania z witryny

Witryna www.odrano-wola.pl nie ma w żadnym przypadku charakteru komercyjnego, i prowadzona jest przez osoby fizyczne w działalności czysto osobistej i domowej bez związku z działalnością zawodową lub handlową.

Zasady i Warunki Korzystania

  • Dziękujemy za skorzystanie z tego Serwisu internetowego oraz prosimy o zapoznanie się z jego Zasadami i Warunkami Korzystania. Serwis ten dostarczany jest „taki, jak jest” i tworzy medium społecznościowe udostępniające Użytkownikowi miejsce on-line, w którym można przeglądać lub umieszczać treści. Używanie tego Serwisu jest dobrowolne i oznacza przy każdym korzystaniu akceptację przez Użytkownika poniższych Zasad i Warunków Korzystania, które mogą być zmieniane i aktualizowane w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą obowiązywały w trybie natychmiastowym.
  • Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w naszym Serwisie treści nie zawierają błędów bądź nieścisłości, nie mogą one jednak być podstawą roszczeń. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli udostępniane w Serwisie informacje są niepełne, niedokładne lub nieaktualne, oraz nie ponosimy odpowiedzialności za treści serwisów internetowych z odnośników. Użytkownik korzystając z tego Serwisu i z treści w nim umieszczanych, czyni to na własne ryzyko.
  • Zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie treści będą traktowane jako jawne, ogólnodostępne i publiczne, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści przez niego wprowadzane i gwarantuje, że zamieszczanie ich nie narusza praw osób trzecich i że są one zamieszczane za zgodą właściciela. Zastrzegamy sobie prawo, z którego możemy skorzystać na zasadzie całkowitej dobrowolności, do redagowania bądź usuwania treści, które uznamy za nielegalne lub niestosowne. Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści czyni to dobrowolnie i wyraża zgodę na ich nieodpłatne i wieczyste publikowanie, edytowanie i cytowanie w Serwisie.
  • Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub modyfikacji Serwisu, w części lub w całości, w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe i pośrednie szkody wynikające z działalności opartej na wykorzystaniu Serwisu lub niemożności korzystania z niego. Użytkownik zakładając konto w tym Serwisie i ustalając hasło winien dane te zachować dla własnej informacji i nie udostępniać ich osobom trzecim. Użytkownicy, podając swoje dane osobowe, czynią to z własnej woli i na własną odpowiedzialność, oraz wyrażają zgodę na publikowanie ich w treściach Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, jeśli nie spełnia on Zasad i Warunków Korzystania z Serwisu.
  • Treści zamieszczone w tym Serwisie w jakiejkolwiek postaci są ochronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw autorskich i o ochronie własności intelektualnej. Użytkownik może przeglądać ten Serwis pod klauzulą nie naruszania praw autorskich i majątkowych. Powielanie treści Serwisu w celach komercyjnych, jak też ich modyfikacja oraz umieszczanie w innych opracowaniach, publikacjach bądź serwisach, wymaga pisemnego zezwolenia.
  • Serwis nie jest miejscem na dowolną reklamę, chyba że dopuszcza to właściciel Serwisu po wcześniejszym uzgodnieniu. Umieszczanie reklam, nazw innych serwisów, podmiotów lub organizacji, noszące znamiona reklamy, nie jest dopuszczalne bez uprzedniego uzgodnienia. Wszelkie treści o takim charakterze, jak również o charakterze spamu są zabronione i będą usuwane z Serwisu.
  • Jeśli Użytkownik nie zgadza się z powyższymi Zasadami i Warunkami Korzystania, proszony jest o niekorzystanie z tego Serwisu.

Wskazówki przy dokonywaniu wpisów

Korzystając z Blogu i Forum masz prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii i prowadzenia dyskusji. Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie wypada wyśmiewać lub obrażać innych Użytkowników oraz używać wulgaryzmów. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania z treści wpisów słów uznanych za wulgarne.

  • Staraj się formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikaj błędów ortograficznych. Używaj skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.

Tagi: