Michał Szmer - blog

Trup w każdej szafie

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Choć mój poprzedni wpis „Nowe szaty cesarza” może sugerować, że skupiam się wyłącznie na jedynym słusznym temacie, to może to być wniosek fałszywy, mylący bądź usypiający czujność adwersarzy. Na sercu zalega mi wszak wspólne dobro społeczności wsi Odrano-Wola, zapewne tak samo mocno, jak i innym jej mieszkańcom. Dlatego dokładnie tak aktywnie, jak i ci inni, włączam się w kształtowanie realu w sposób wirtualny, czyli narzędziem nowoczesnym i obecnie ogólnie pożądanym.

Nowe szaty cesarza

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Zaniedbałem trochę treści doniesień innych twórców i umknęło mojej uwadze, że witryna, na której dokonuję tego i innych wpisów, które są mojego autorstwa, nie jest witryną internetową Naszego Pana Sołtysa. Czyżbym pomylił adres, pod którym prezentowałem i objaśniałem rolę Sołtysa i Rady Sołeckiej? Czy to właśnie było powodem braku reakcji i odpowiedzi tych, których motywowałem, i do których to skromnie oraz nieśmiało wyciągałem pomocną dłoń?

Wnioski o podział funduszu sołeckiego 2015-2016

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Szanowny Panie Sołtysie, Drodzy Sąsiedzi,

Propozycja 100 dni spokoju była oczywiście wybiegiem. Nie mamy tyle czasu na bezpłodne podchody, albowiem nieubłaganie i milowymi krokami zbliża się termin podjęcia przez Zebranie Wiejskie kolejnych decyzji o podziale Funduszu Sołeckiego naszej wsi na lata 2015-2016.

Zresztą, tak naprawdę, po Wyborach Sołeckich niewiele się zmieniło, może za wyjątkiem nieistotnej korekty w składzie Rady Sołeckiej. Dlatego przypuszczam, że styl administrowania sprawami naszej wsi nie ulegnie ewolucji.

Sto lat

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Szanowany Panie Sołtysie,

Ponieważ został Pan ponownie wybrany na funkcję organu wykonawczego sołectwa Odrano-Wola, a dla niewtajemniczonych, na Sołtysa, aby uprzedzić ewentualne apelacje innych osób, ja już teraz wnoszę o tradycyjne 100 dni pokoju, choć podejrzewam, że kto jak kto, ale Pan tego nie potrzebuje.

Plany ma Pan znakomite. Z mojej strony życzę wszystkim mieszkańcom Odrano-Woli spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności na płaszczyźnie osobistej, jak i społecznej, albowiem słuszną linię ma nasza partia.

Cursus Honorum

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Na zakończenie tryptyku pod krzepiącym tytułem „Tylko dla Orłów” pragnę dodać, że Nowy Statut definiuje także funkcję Organu Wykonawczego, należącą do funkcji złożonych. Jednak, choć obłożył ją największą liczbą parametrów, których to jest dwanaście, ponownie nie określa w sposób jasny i jednoznaczny warunków brzegowych oraz tolerancji zakresów. Dokument nie wskazuje również algorytmów oraz wzorów użytecznych w poprawnej implementacji funkcji.

Sonet propagandowy

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Jestem zgrabny i ponętny, gęba moja całkiem szczera,
Więc nie myślcie, zaufajcie, i wybierzcie sobie Szmera.
To decyzja znakomita, nie przerasta mnie wyzwanie,
Bieżcie tłumnie więc do urny, zobaczycie, co się stanie.

Znam dziś wszystkie już pytania, zadawajcie je, sąsiedzi,
W zaufaniu dodam także, że znam wszystkie odpowiedzi.
Opozycja mi niestraszna, a poparcie mam z gwarancją,
Gdyż wchodziłem z wazeliną, no i z odpowiednią gracją.

Senatus Consultum

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Nawiązując do wpisu pod tytułem Caput Quadratum kontynuuję, że według jasnej definicji Referat Dodatkowy, zwany Radą Sołecką, a służący wspomaganiu Sołtysa, otrzymał w Nowym Statucie również ciąg wskazówek pozwalających jemu i nam na lepsze zrozumienie oczekiwanego przebiegu funkcji. W domyśle przebieg ten w średnim okresie ma być zbieżny z przebiegiem funkcji Organu Wykonawczego. Szacuje się, że okres ten sprowadza się do okresu kadencji Referatu Dodatkowego tożsamego z okresem kadencji Organu Wykonawczego, co jest przesłanką do przyjęcia tezy o zbieżnościach funkcji.

Concilium Plebis

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Jak zapewne nudziłem już we wcześniejszych wpisach, sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy mającą zaspokoić potrzebę Mieszkańców poprzez reprezentowanie, inicjowanie, organizowanie, realizowanie, wspieranie i zarządzanie oraz dysponowanie, a wszystko to jest możliwe dzięki umocowaniu Organu Uchwałodawczego wsi, czyli Zebrania Wiejskiego, lub inaczej Ciała. Warto tu zaznaczyć, że przebieg funkcji Zebrania Wiejskiego w długim okresie powinien pozostawać zbieżny z przebiegiem funkcji Gminy.

Strony