drogi

Budowa ulic Króliczej i Drozda

Starosta Grodziski obwieszczeniem z dnia 2 grudnia 2015 roku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Króliczej i Drozda w miejscowościach Adamowizna, Szczęsne i Odrano-Wola wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci niskiego napięcia i telekomunikacyjnej.

Źródło: Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku

Poszło ku lepszemu

Obrazek użytkownika Młynarz

Pragnę poinformować wszystkich mieszkańców o moich obserwacjach, co i jak zmieniło się w Odrano-Woli na lepsze w okresie od 2 czerwca 2011 roku. Być może również i inni mieszkańcy Odrano-Woli zechcą podzielić się swoimi obserwacjami (i dodać zdjęcia), jak od tego czasu w naszej wsi poprawiła się np.

Przed Otwarciem

Obrazek użytkownika Lida Sambora

Wielu Grodziszczan z pewnością z ulgą przyjęło komunikat o przedterminowym otwarciu wiaduktu w Grodzisku Mazowieckim w noc sylwestrową 2013/2014. Opisywanie uciążliwości związanych z jego niedostępnością były by w tym miejscu truizmem.

Czy ograniczyć Błękitną?

Od niedawna mamy piękną, nową drogę gminną, ulicę Błękitną. Kosztowała prawdopodobnie niecałe 200 tys. zł. Doszły nas jednak słuchy, że gładka nawierzchnia kusi niektórych kierowców do przemierzania tych kilkuset metrów z prędkościami przekraczającymi nie tylko limity określone przepisami drogowymi, ale również granice zdrowego rozsądku.