drzewo genealogiczne

Drzewo Genealogiczne Najstarszych Rodów wsi Odrano-Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 100-lecia Szkoły Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie i rozpoczęciem realizacji projektu pod nazwą „Drzewo Genealogiczne Najstarszych Rodów wsi Odrano-Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki”, w dniu 24 stycznia 2019 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Szczęsnem, odbyło się spotkanie Seniorów, potomków najstarszych rodów wsi Odrano-Wola, z uczniami realizującymi projekt oraz autorami projektu, którymi są: