Fundusz Sołecki

Podział Funduszu Sołeckiego wrzesień 2015

W dniu 18 września 2015, zgodnie z zawiadomieniem, odbyło się Zebranie Wiejskie w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na lata 2015-2016 oraz zmiany przeznaczenia części środków za okres ubiegły.

Frekwencja w pierwszy terminie ogłoszonym na godzinę 18:00 wyniosła zaledwie około 1% (9 osób) i z tego powodu Zebranie Wiejskie nie posiadało umocowania do podjęcia stosownych uchwał. Uchwały Zebrania Wiejskiego o zmianie przeznaczenia części niewykorzystanych środków z Funduszu Sołeckiego z okresu ubiegłego oraz o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na kolejny okres podjęte zostały w drugim terminie ogłoszonym na godzinę 18:45, a w którym frekwencja wyniosła ostatecznie około 3% (24 osoby).

Wnioski o podział funduszu sołeckiego 2015-2016

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Szanowny Panie Sołtysie, Drodzy Sąsiedzi,

Propozycja 100 dni spokoju była oczywiście wybiegiem. Nie mamy tyle czasu na bezpłodne podchody, albowiem nieubłaganie i milowymi krokami zbliża się termin podjęcia przez Zebranie Wiejskie kolejnych decyzji o podziale Funduszu Sołeckiego naszej wsi na lata 2015-2016.

Zresztą, tak naprawdę, po Wyborach Sołeckich niewiele się zmieniło, może za wyjątkiem nieistotnej korekty w składzie Rady Sołeckiej. Dlatego przypuszczam, że styl administrowania sprawami naszej wsi nie ulegnie ewolucji.

Fundusz Sołecki na 2013

Udostępniamy protokół z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się w dniu 14 września 2012 roku, w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego, Uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie podziału Funduszu Fołeckiego oraz wniosek do Urzędu Gminy złożony w dniu 1 października 2012 roku.

Sprostowanie do wpisu „Realizacja funduszu sołeckiego 2013”

Zamieszczamy sprostowanie do podanej przez nas informacji o treści „Za to na pewno trafiony jest projekt zakupu ekranu do rzutnika, przedłużaczy i kabli do sprzętu nagłaśniającego oraz parkietu do tańczenia. Niedawno niektórzy z nas, bo w sobotę 18 maja b.r., mieli okazję przekonać się o skuteczności i celowości zakupu sprzętu audio, parkietu oraz namiotów.”