inwestycje

Przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej i Turkusowej

ZWiK ogłosiło przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Pomarańczowej i Turkusowej. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lutego 2016 o godzinie 10:00. Kryterium wyboru oferty jest cena (95% wpływu) i okres gwarancji (5% wpływu - maksymalnie 48 miesięcy od dnia odbioru robót).

Źródło: bip-zwk.grodzisk.pl/Article/id,502.html

Wydanie pozwolenia na budowę ulic Króliczej i Drozda

Starosta Grodziski obwieszczeniem z dnia 7 stycznia 2016 roku zawiadamia o wydaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Króliczej i Drozda w miejscowościach Adamowizna, Szczęsne i Odrano-Wola wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci niskiego napięcia i telekomunikacyjnej.

Budowa ulic Króliczej i Drozda

Starosta Grodziski obwieszczeniem z dnia 2 grudnia 2015 roku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Króliczej i Drozda w miejscowościach Adamowizna, Szczęsne i Odrano-Wola wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, sieci niskiego napięcia i telekomunikacyjnej.

Źródło: Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku

Protest mieszkańców w sprawie nowego masztu telekomunikacyjnego w Odrano-Woli

Zgodnie z obwieszczeniem Obwieszczenie nr WPP.6733.3.2015 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na żądanie spółki P4 Sp. z o.o. (Play) wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu nr GR03307A, w skład której wchodzą wieża typu Maria 53,1 o wysokości 54,55m., anteny sektorowe i radioliniowe, urządzenie techniczne w szafach telekomunikacyjnych ustawione na gruncie, fundament wieży, na działce nr ew. 12/1 położonej we wsi Odrano-Wola w gminie Grodzisk Mazowiecki (niedaleko ulicy Niedźwiedziej).

Według informacji mieszkańców, inwestycja ta planowana jest na terenach, które wcześniej były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, a w odległości około 500 metrów istnieje już inna wieża telekomunikacyjna na terenie przedsiębiorstwa Budokrusz sp. z o.o., z której korzystają między innymi Plus i Orange, oraz pośrednio, na podstawie umowy z 2006 roku o roamingu wewnętrznym, korzysta też Play.

Rozbudowa szkoły w Adamowiźnie

Rosnąca w gminie liczba uczniów stwarza konieczność modernizacji i rozbudowy placówek oświatowych. W Szkole Podstawowej im dr Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie uczęszcza już niemal 400 uczniów. Na potrzeby zajęć dla dzieci z zerówek wynajmowane są pomieszczenia parafii pod wezwaniem Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty.

Monitoring w mieście

Nasze władze samorządowe zapowiadają rychłe ogłoszenie przetargu na urządzenia do monitorowania centrum miasta. Koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 1,2 mln. zł. Temat ten wypłynął przy okazji prezentowania koncepcji budowy nowej hali widowiskowo sportowej, której projekt ma kosztować około 700 tys. zł, a koszt wykonania ma wynieść około 20 mln. zł[1].