podatki

Podatki od nieruchomości 2016

Na XIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 października 2015 roku uchwalono, że stawki podatków od nieruchomości w roku 2016 pozostaną utrzymane na poziomie z roku 2015. Spadną jedynie stawki podatków od budynków (o 0,7%, czyli 0,17 zł za m2) i gruntów (o -1,1%, czyli o 0,01 zł za 1m2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków pozostałych powyżej 15m2 (o -1,2%, czyli o 0,09 zł za 1m2).

Wyższe ceny wody i ścieków w 2015 roku

Zgodnie z Uchwałą nr 91/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Rada Miasta przedłużyła na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Podatki od nieruchomości 2015

Zgodnie z Uchwałą nr 810/2014 Rady Miejskiej W Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, Radni podwyższyli stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywały mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki w przyszłym roku.

Pomoc w wypełnieniu PIT

Jeśli ktoś ma problemy z wypełnieniem PIT za 2013 rok, profesjonalne księgowe pomogą wypełnić go za darmo pod warunkiem przekazania 1% podatku Stowarzyszeniu Europa i My wspierającego lokalne działania.

W każdą środę i czwartek w godzinach 17 – 19 w Centrum Kultury na II piętrze (wejście A), do dnia 30 kwietnia 2014 dyżurować będą księgowe, które pomogą na miejscu wypełnić zgłoszenie PIT.

Podatek od fotografii ślubnej

Obrazek użytkownika Młynarz

Jaki odsetek użytkowników urządzeń multimedialnych wie, że produkty te (odtwarzacze MP3, odtwarzacze CD, DVD i Blu-ray, odtwarzacze z dyskami twardymi, odbiorniki radiowe, sprzęt audio, komputery, skanery, kserokopiarki, drukarki, czyste nośniki danych) są opodatkowane tak zwaną opłatą reprograficzną[1], która ma rekompensować twórcom ich trud i nakłady poniesione na skomponowanie utworu muzycznego, napisanie scenariusza telenoweli bądź stworzenie innego dzieła objętego ochroną praw autorskich w przypadku, gdy my, słuchacze, widzowie lub czytelnicy słuchamy, oglądamy lub c

Podatki od nieruchomości 2014

Obrazek użytkownika Młynarz

Już tradycyjnie nowy rok przynosi nam podwyżkę stawek podatków i opłat lokalnych, których wysokość określona została przez naszych włodarzy, radnych Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim, uchwałą nr 641/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku. Nihil novi sub sole.

Jednak tym razem w oczy rzuca się niższy niż w poprzednich latach wzrost stawek podatków. Przyczyną tego może być kryzys, a dokładniej niższa niż we wcześniejszych okresach inflacja.

Koszty rewolucji śmieciowej

Na podstawie ulotki Urzędu Gminy o „rewolucji śmieciowej” wraz z załącznikami przekazywanej mieszkańcom w kwietniu 2013 przeprowadziliśmy ponowne wyliczenie kosztów odbioru odpadów jakie będą ponosili mieszkańcy gminy i naszej wsi po wejściu w życie nowego podatku. Przyjęto, że opłaty dla Urzędu Gminy naliczane będą za okresy miesięczne.

W kalkulacji przyjęliśmy następujące założenia:

Podatek śmieciowy

Informujemy, że wybrani przez nas reprezentanci we władzach samorządowych uchwalili dla nas wprowadzenie od połowy roku 2013 tak zwanego podatku śmieciowego. Zgodnie z podanymi na naszej stronie w dniu 5 grudnia 2012 prognozami wzrostu opłat za wywóz nieczystości stałych, już oficjalnie na stronie internetowej Urzędu Gminy podane zostały stawki opłat i fachowe obliczenia świadczące o znaczącym wzroście kosztów dla mieszkańców naszej gminy i wsi.