Rada Sołecka

Sonet propagandowy

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Jestem zgrabny i ponętny, gęba moja całkiem szczera,
Więc nie myślcie, zaufajcie, i wybierzcie sobie Szmera.
To decyzja znakomita, nie przerasta mnie wyzwanie,
Bieżcie tłumnie więc do urny, zobaczycie, co się stanie.

Znam dziś wszystkie już pytania, zadawajcie je, sąsiedzi,
W zaufaniu dodam także, że znam wszystkie odpowiedzi.
Opozycja mi niestraszna, a poparcie mam z gwarancją,
Gdyż wchodziłem z wazeliną, no i z odpowiednią gracją.

Senatus Consultum

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Nawiązując do wpisu pod tytułem Caput Quadratum kontynuuję, że według jasnej definicji Referat Dodatkowy, zwany Radą Sołecką, a służący wspomaganiu Sołtysa, otrzymał w Nowym Statucie również ciąg wskazówek pozwalających jemu i nam na lepsze zrozumienie oczekiwanego przebiegu funkcji. W domyśle przebieg ten w średnim okresie ma być zbieżny z przebiegiem funkcji Organu Wykonawczego. Szacuje się, że okres ten sprowadza się do okresu kadencji Referatu Dodatkowego tożsamego z okresem kadencji Organu Wykonawczego, co jest przesłanką do przyjęcia tezy o zbieżnościach funkcji.

Nowy tryb i zasady wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej

Przedstawiony we wcześniejszy wpisie (link do wpisu) nowy statut wsi Odrano-Wola określa nowe zasady wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Zgodnie z nowym statutem rada miejska ustalała będzie kalendarz wyborczy i ustalała miejsce, w którym na zebraniu wiejski przeprowadzone zostaną wybory (Rozdział 3, Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej , § 22.2.). W tym roku wybory sołtysów i członków rad sołeckich będą przeprowadzane w dniach od 11 maja do 1 czerwca 2015.

Wybory sołeckie będzie przeprowadzała gminna komisja wyborcza (§ 22.4.). Od tego roku kandydaci na sołtysów i członków rad sołeckich winni być zgłaszani do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 20 dniu przed terminem wyborów do godziny 15.00 wraz z wykazem osób popierających kandydata (§ 27.1.).

II Bal Charytatywny wsi Odrano-Wola

Jak podano na stronie Urzędu Miasta [1], w sobotę dnia 8 lutego 2014 roku w godzinach od 20.00 do 4.00 w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie odbędzie się II Charytatywny Bal Karnawałowy wsi Odrano-Wola.

Bilet wstępu kosztuje 180 zł od jednej pary, a organizatorzy balu, Sołtys i Rada Sołecka wsi Odrano-Wola serdecznie zapraszając informują: „zbieramy na budowę Ośrodka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, realizowanej przez Fundację Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Godne Życie”.

Fundusz Sołecki na 2013

Udostępniamy protokół z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się w dniu 14 września 2012 roku, w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego, Uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie podziału Funduszu Fołeckiego oraz wniosek do Urzędu Gminy złożony w dniu 1 października 2012 roku.