sołectwo

Archiwum strony sołeckiej

Ponad dwa i pół roku temu podjęliśmy decyzję o udostępnieniu części witryny www.odrano-wola.pl oraz adresów email wybranym przez mieszkańców władzom samorządowym naszej wsi, to znaczy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej. Liczyliśmy na to, że pozwoli to naszym przedstawicielom lepiej komunikować się z mieszkańcami i zachować przejrzystość działań.

Protokół z nadzwyczajnego zebrania Rady Sołeckiej z mieszkańcami

Protokół nr 4 z nadzwyczajnego zebrania rady Sołeckiej z mieszkańcami wsi Odrano-Wola w dniu 17.08.2011r.

Zebranie odbyło się na wniosek Pana Ludwika Mrozowskiego – Członka Rady Sołeckiej, który podjął się jego zorganizowania. Miejscem spotkania była sala gimnastyczna w szkole podstawowej w Adamowiźnie w dniu 17 sierpnia 2011 roku o godzina 18.30 zgodnie z zawiadomieniem.