Sołtys

Nowe szaty cesarza

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Zaniedbałem trochę treści doniesień innych twórców i umknęło mojej uwadze, że witryna, na której dokonuję tego i innych wpisów, które są mojego autorstwa, nie jest witryną internetową Naszego Pana Sołtysa. Czyżbym pomylił adres, pod którym prezentowałem i objaśniałem rolę Sołtysa i Rady Sołeckiej? Czy to właśnie było powodem braku reakcji i odpowiedzi tych, których motywowałem, i do których to skromnie oraz nieśmiało wyciągałem pomocną dłoń?

Czy to jest pomyłka?

Obrazek użytkownika Lida Sambora

Ostatnio, to jest pierwszego dnia lipca tego roku, ponownie odwiedziłam stronę sołecką Odrano-Woli. I również ponownie okazało się, że na tej  stronie niewiele się dzieje.

Odwiedzający nie znajdzie na niej również miejsca do umieszczenia swoich uwag. Postanowiłam więc pozostać wierna starej, wiejskiej stronie, istniejącej od 2011 roku.

Sto lat

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Szanowany Panie Sołtysie,

Ponieważ został Pan ponownie wybrany na funkcję organu wykonawczego sołectwa Odrano-Wola, a dla niewtajemniczonych, na Sołtysa, aby uprzedzić ewentualne apelacje innych osób, ja już teraz wnoszę o tradycyjne 100 dni pokoju, choć podejrzewam, że kto jak kto, ale Pan tego nie potrzebuje.

Plany ma Pan znakomite. Z mojej strony życzę wszystkim mieszkańcom Odrano-Woli spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności na płaszczyźnie osobistej, jak i społecznej, albowiem słuszną linię ma nasza partia.

Cursus Honorum

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Na zakończenie tryptyku pod krzepiącym tytułem „Tylko dla Orłów” pragnę dodać, że Nowy Statut definiuje także funkcję Organu Wykonawczego, należącą do funkcji złożonych. Jednak, choć obłożył ją największą liczbą parametrów, których to jest dwanaście, ponownie nie określa w sposób jasny i jednoznaczny warunków brzegowych oraz tolerancji zakresów. Dokument nie wskazuje również algorytmów oraz wzorów użytecznych w poprawnej implementacji funkcji.

Sonet propagandowy

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Jestem zgrabny i ponętny, gęba moja całkiem szczera,
Więc nie myślcie, zaufajcie, i wybierzcie sobie Szmera.
To decyzja znakomita, nie przerasta mnie wyzwanie,
Bieżcie tłumnie więc do urny, zobaczycie, co się stanie.

Znam dziś wszystkie już pytania, zadawajcie je, sąsiedzi,
W zaufaniu dodam także, że znam wszystkie odpowiedzi.
Opozycja mi niestraszna, a poparcie mam z gwarancją,
Gdyż wchodziłem z wazeliną, no i z odpowiednią gracją.

Listu otwartego do Sołtysa ciąg dalszy

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Przeczytałem na tej stronie informację, że mieszkańcy postanowili zwrócić się do naszego Pana Sołtysa z pytaniami dotyczącymi jego zobowiązań wyborczych, jak również namacalnych efektów oraz skuteczności działania wybranego przez nich organu wykonawczego naszej wsi. Jednak w obecnej chwili taki lub nawet i inny zestaw pytań wydaje się być mocno spóźniony, ponieważ zainteresowani mieszkańcy pozostawili niestety tak wiele istotnych dla nich kwestii przez tak długi czas własnemu biegowi.

Młot na czarownice

Obrazek użytkownika Michał Szmer

Magia sprawowania funkcji może wynikać z wielu kuszących perspektyw związanych z jej objęciem. Znawcy tematu twierdzą, że osobnik jest żądny władzy, a pożądanie to jest silniejsze nawet od popędu płciowego, który jest następstwem wrodzonych zdolności do wykonywania pewnych czynności istotnych dla przetrwania gatunku, a podzielonych zwyczajowo na fazę przygotowawczą i fazę końcową, czyli zaspokojenia.

List otwarty mieszkańców wsi Odrano-Wola do Sołtysa

W dniu 5 maja 2015 roku w imieniu mieszkańców wsi Odrano-Wola złożony został na ręce Sołtysa list otwarty, w którym mieszkańcy zadają mu szereg pytań i zwracają się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących prowadzonych przez niego działań na rzecz społeczności sołectwa w związku z pełnioną funkcją.

Na wniosek mieszkańców podajemy do wiadomości treść tego listu.