stowarzyszenie

Fotowoltaika

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola zaprasza w dniu 20 października 2017 roku (piątek) o godzinie 18:00 do szkoły w Adamowiźnie wszystkich Mieszkańców naszej miejscowości na spotkanie ze specjalistami z dziedziny fotowoltaiki, którzy udzielą wyjaśnień i przekażą informacje na temat wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego oraz odpowiedzą między innymi na następujące pytania:

Pomagamy Wodzie Płynąć

Drodzy Mieszkańcy Odrano-Woli,

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola zaprasza wszystkich, którym droga jest nasza miejscowość, do wzięcia udziału w akcji „Pomagamy Wodzie Płynąć”, podczas której będziemy, wraz z Gminą Grodzisk Mazowiecki, oczyszczać z zarośli rowy. W tym roku będzie to rów znajdujący się w pobliżu granicy z Adamowizną.

Jak zdobyć kartę rowerową

Szanowni Mieszkańcy Odrano-Woli,

Informujemy, że w drugiej połowie września 2017 roku, dla grupy dzieci i młodzieży ze wsi Odrano-Wola w wieku od 10 do 18 lat, przeprowadzone zostanie nieodpłatne szkolenie w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem na drogach publicznych zakończone egzaminem na kartę rowerową. W podsumowaniu dla uczestników szkolenia przeprowadzony zostanie konkurs z wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Spotkanie z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim

Stowarzyszenie „Nasza Odrano-Wola” gospodarzem spotkania mieszkańców z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim.

Stowarzyszenie „Nasza Odrano-Wola” 25 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie zorganizowało spotkanie z burmistrzem miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, Panem Grzegorzem Benedykcińskim. Na spotkaniu obecni byli również Pan Piotr Galiński, wiceburmistrz, Pan Stanisław Pietruczuk, radny, oraz dyrektor szkoły, Pan Piotr Ciesielczyk.

Podziękowanie

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola składa podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, którzy przyczynili się do realizacji projektu Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne Stowarzyszenia Nasza Odrano-Wola.

Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach drogowych

Kliknij, aby powiększyć Szanowni Mieszkańcy Odrano-Woli, Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola zaprasza Państwa w dniu 22 października 2016 roku (sobota) o godzinie 16:00 do Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie na trzecie spotkanie z cyklu Warsztaty Edukacyjno-Integracyjne. Po pikniku ekologicznym „Sprzątanie Świata” oraz „Bezpieczna Droga Rowerem” będziemy się uczyć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach drogowych. Wykład i ćwiczenia przeprowadzi charytatywnie grupa PSW Ratownictwo.